112...... En dan?

Het noodnummer 112 is bedoeld voor spoedgevallen waarbij  politie, brandweer of ambulancezorg nodig is. Een ambulance kan nodig zijn als u meent dat iemand in levensgevaar is. Bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk of een andere levensbedreigende situatie. Ook als u het niet vertrouwt of het gevoel heeft dat direct zorg nodig is, belt u 112.

Niet acuut? Bel de huisarts

Heeft u gezondheidsklachten, maar is er geen spoedeisende zorg nodig? Dan is de huisarts uw eerste aanspreekpunt. De huisarts bepaalt, vaak in overleg met u, of ambulancezorg toch nodig is. Als dat inderdaad zo is, belt de huisarts een ambulance voor u. Huisartsen zijn meestal op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar. Heeft u buiten deze tijden medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Bel dan de huisartsenpost. Ook als u ongerust bent of twijfelt of het verantwoord is om te wachten, kunt u de huisartsenpost bellen voor advies.

Het eerste aanspreekpunt

Wie in Nederland met een mobiele telefoon 112 belt, krijgt eerst de landelijke meldkamer aan de lijn. Belt u met een vast telefoontoestel, dan komt u direct binnen in de meldkamer in uw regio. In beide gevallen vraagt de centralist in welke plaats hulp nodig is en wélke hulp: politie, brandweer of ambulancezorg. U geeft aan dat u belt voor een medisch spoedgeval of zegt bijvoorbeeld: 
“Ik denk dat er een ambulance nodig is.” Daarna wordt u meteen doorverbonden met de meldkamercentralist ambulancezorg in uw regio. Dat is iemand met
 een verpleegkundige achtergrond. De zorgverlening begint nu direct.

Wel of geen ambulance nodig?

Is er inderdaad met spoed medische zorg nodig, dan gaat de ambulance die beschikbaar is snel naar u toe. Hierover beslist de meldkamercentralist ambulancezorg. Die heeft alle deskundigheid om snel te beoordelen of een ambulance nodig is – en hoe snel die moet komen.

Alleen voor echte noodgevallen

Het kan ook voorkomen dat de meldkamercentralist ambulancezorg beslist dat geen ambulancehulpverlening nodig is. Dat is altijd een zorgvuldige afweging. Er komt dan geen ambulance, maar de beller krijgt advies met wie hij of zij contact kan opnemen, bijvoorbeeld de huisarts of in een enkel geval direct het ziekenhuis (afdeling Spoedeisende Hulp, SEH). De ambulance blijft zo beschikbaar voor de echte noodgevallen.

Advies en zorginstructies

De meldkamercentralist ambulancezorg geeft aan de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur alle beschikbare informatie door over de patiënt naar wie zij onderweg zijn. Als 112-beller krijgt u telefonisch al de eerste zorginstructies en adviezen van de meldkamercentralist ambulancezorg.

In dit filmpje ziet u kort wat er gebeurt als u 112 belt:

 

Tips

Wij doen er iedere dag alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Maar in een noodsituatie kunt u ons ook helpen:

  • zorg dat u zichtbaar bent
  • volg de instructies op van de centralist
  • maak vast ruimte zodat wij er goed bij kunnen
  • blijf kalm en probeer rustig uit te leggen wat er aan de hand is als dat gevraagd wordt

Vanuit de meldkamer blijven we nauw met u in contact tot de ambulance er is. Zo staat u er nooit alleen voor.

In deze folder van de 'Mensen van de ambulance' vindt u nog meer praktische tips over hoe ons nog beter kunt laten helpen!