Opleiden, trainen en oefenen

Werken aan de bekwaamheid van onze medewerkers hebben wij hoog in het vaandel.

Voortdurend werken wij aan de kwaliteit van onze zorgverlening.  De bekwaamheid van onze medewerkers is daarbij één van de belangrijkste speerpunten. Grote ongevallen, reanimaties en andere complexe spoedeisende situaties komen lang niet iedere dag voor. Om toch ten alle tijden  adequaat te kunnen handelen besteden wij veel aandacht aan bij- en nascholingen het trainen en oefenen van uiteenlopende zorgvragen. In onze oefeningen proberen we de realiteit zoveel mogelijk te benaderen.

Bekwaamheid gaat natuurlijk niet alleen over technisch handelen en medische kennis. Ook het optimaal verzorgen van geplande, minder complexe ritten vraagt om professionele kennis en kunde. Bijvoorbeeld het zorgdragen voor comfort tijdens vervoer door aanpassing van de rijtechniek en een goede communicatie met c.q. passende benadering van patiënten  in hun situatie.

Ambulancezorg is ketenzorg bij uitstek. Dagelijks wordt samengewerkt met huisartsen(posten), spoedeisende hulpafdelingen, medisch specialisten en ggz crisisdienst. Maar ook met bijvoorbeeld politie en brandweer.  Er is veel communicatie tussen betrokkenen, zowel face to face als per telefoon en portofoon. Al die situaties waarin de kwaliteit van overleg en overdracht een verschil kan maken komen aan de orde in onze scholingen en oefeningen.

Meer informatie…