Opleidingen

Optimale kwaliteit van zorg, daar gaan we voor!

RAV IJsselland staat voor optimale kwaliteit van zorg. Dat is geborgd met onder meer een hoogwaardig en uitgebreid opleidingsbeleid. Dat schept de voorwaarden voor succesvolle kennisoverdracht, zowel intern, voor onze eigen medewerkers, als extern voor (de medewerkers van) onze ketenpartners.

Meer informatie…