Per 1 januari 2018 is het voor elke niet WMG-zorgaanbieder mogelijk de verbruikskosten van de AED te declareren bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden. 

Via onderstaand formulier kunt u uw declaratie digitaal indienen (let op: alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een kopie van de factuur worden in behandeling genomen):


* verplicht in te vullen

Uiteraard is het ook mogelijk uw declaratie (o.v.v. declaratie verbruikskosten AED) te zenden aan:

RAV IJsselland
t.a.v. afdeling crediteuren
Antwoordnummer 2585
2500 VB  ZWOLLE

Meer informatie over de werkwijze en voorwaarden voor vergoeding van de verbruikskosten vindt u hier.