Mechanische Thorax Compressie

Automatische hartmassage: in elke situatie optimale kwaliteit zonder onderbreking. Op jaarbasis vinden in onze regio ruim 250 reanimaties plaats. Het leveren van kwalitatief verantwoorde en succesvolle reanimaties stelt hoge eisen aan onze ambulancehulpverleners. Zij presteren onder druk en passen hun kennis en vaardigheden toe in een vaak hectische situatie.

Maatwerk reanimatie

Vanaf mei 2016 kunnen wij in reanimatie situaties gebruik maken van een innovatieve techniek: Mechanische Thorax Compressie (MTC), ofwel automatische hartmassage. MTC is inzetbaar via een draagbare voorziening: de AutoPulse, en dat biedt belangrijke voordelen.

De AutoPulse zorgt voor een gelijkmatige hartmassage die automatisch in kracht en ritme wordt afgestemd op de patiënt. Daar waar hulpverleners na een paar minuten reanimeren moe worden en afgelost moeten worden  blijft het apparaat zonder onderbrekingen met optimale kwaliteit zijn werk doen. Ook tijdens het overplaatsen op de brancard, het van de trap tillen en vervoeren in de ambulance gaan de hartmassages door.

Goed opgeleid

Al onze medewerkers in de ambulancehulpverlening zijn grondig getraind om de AutoPulse adequaat te kunnen toepassen. Zij kennen de ins en outs van het apparaat en zijn als collega’s op elkaar ingespeeld om de handelingen efficiënt uit te voeren. Door de AutoPulse hebben onze hulpverleners tijdens de automatische hartmassage de handen vrij voor andere belangrijke zorgtaken en is er minder hectiek rond de patiënt. Ook dat draagt bij aan de kwaliteit van onze hulpverlening.

Samenwerking in de keten

De AutoPulse is ingevoerd in goed overleg met de andere schakels in de hulpverlening zoals de collega’s van de andere ambulancediensten, de huisartsen(posten), de cardiologen en afdelingen spoedeisende hulp van de betrokken ziekenhuizen (Isala, Deventer Ziekenhuis, Ropke Zweers Hardenberg).

Meer informatie…