SOS Toegang

SOS Toegang maakt met een simpel gecodeerd openingssysteem terreinen die voorzien zijn van een slagboom, goed toegankelijk voor ambulances.

Vanuit de dagelijkse praktijk merkten wij dat er vaak obstakels zijn die een snelle hulpverlening in de weg staan. Daarom hebben terreineigenaren nu de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij SOS Toegang. Met SOS Toegang kan door een speciale zender de ambulance zelf slagbomen, roldeuren en verzinkbare paaltjes openen. Inmiddels zijn vele slagbomen voorzien van de speciale zender. SOS Toegang is onderdeel van ‘Speuren naar deuren’ waarmee wij in 2013 de prestigieuze nationale patiëntveiligheidsprijs wonnen.

De voordelen van SOS Toegang:

  • Vrij baan voor ambulances terreinen met SOS toegang;
  • Steeds meer ambulance regio’s sluiten zich aan bij SOS Toegang;
  • Ambulances uit buur-regio’s hebben ook snel toegang;
  • SOS Toegang is toepasbaar op elk type elektrische afsluitingen bij bedrijven, vakantieparken, winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen, parkeerterreinen, appartementcomplexen met een afgesloten terrein;
  • Merkonafhankelijk; toepasbaar bij elk merk afsluiting


Meer informatie over SOS toegang is te vinden op www.sostoegang.nl
Lees hier het artikel over de Patiëntveiligheidsprijs

Meer informatie…