Opleidingen: hoogwaardig en uitgebreid

RAV IJsselland staat voor optimale kwaliteit van zorg. Dit is geborgd door onder meer een hoogwaardig en uitgebreid opleidingsbeleid. Dat schept de voorwaarden voor succesvolle kennisoverdracht, zowel intern, voor onze eigen medewerkers, als extern voor (de medewerkers van onze) ketenpartners.

Interne opleidingen

RAV IJsselland geeft medewerkers de ruimte om de organisatie goed te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen. Er is ook ruimte voor individuele voorkeuren en persoonlijke motivaties voor een opleiding, uiteraard altijd op basis van een relevante inhoud.

Voor eigen medewerkers biedt RAV IJsselland de volgende opleidingen:

 • ambulancechauffeur (alleen praktijkgedeelte)
 • ambulanceverpleegkundige (alleen praktijkgedeelte)
 • zorgambulancebegeleider (zowel theorie- als praktijkgedeelte)
 • visiteteamassistent (zowel theorie- als praktijkgedeelte)

Nascholing

Ambulancezorgprofessionals volgen zowel de landelijke als regionale nascholingen. Landelijk ligt de nadruk op professionele standaarden, zoals de opleiding Pre-Hospital Trauma Life Support en het Landelijk Assessment Ambulancehulpverlening. Regionaal richt de opleiding zich op ontwikkeling, verbetering en registratie van de ambulancezorgprofessional. Door de ontwikkelingen rond nascholing alert te monitoren kunnen onze professionals altijd beschikken over de nieuwste inzichten.

Thema's

Bij interne opleidingen gaat het over de volgende thema's:

 • samenwerken/CRM
 • stages (ketenpartners, defensie)
 • patiëntveiligheid
 • grootschalige hulpverlening (GHOR)
 • regiospecifieke scholingen
 • introductie nieuwe materialen, methoden, protocollen en standaarden

Externe opleidingen

Vanuit de afdeling externe opleidingen van RAV IJsselland wordt onderwijs en training verzorgd voor (medewerkers van) onze ketenpartners, de collega-professionals waar onze ambulancehulpverlening in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Onze trainers en instructeurs werken volgens de actuele richtlijnen en nieuwste inzichten qua kennis en vaardigheden. Verder bieden we ook herhalingslessen om kennis op te frissen en actueel te houden.

Onze ketenpartners zijn:

 • huisartsen en praktijkassistenten (BLS/AED, ABCDE-methodiek)
 • brandweer (BLS/AED, ABCDE-methodiek, BOGO)
 • verloskundigen (BLS/AED, NLS, ABCDE-methodiek, spoedeisend handelen)
 • politie (BLS/AED, spoedeisend handelen)
 • GHOR/SIGMA

Soms verzorgen wij ook voor defensiemedewerkers scholingen en stages op het gebied van de ambulancehulpverlening.

Het opleidingsaanbod van RAV IJsselland wordt hoog gewaardeerd met als kritische succesfactoren maatwerk, kwaliteit en vooral continuïteit.

Wilt u meer informatie over onze externe opleidingen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij helpen u graag verder!