Steeds betere zorg

Iedere dag een beetje beter is ons motto. We streven naar ‘in één keer goed’. Binnen RAV IJsselland ligt het focus op voortdurend verbeteren. Veel aandacht gaat uit naar het opleiden, trainen en oefenen van onze professionals. Maar ook in andere organisatieactiviteiten is de grondhouding ‘leren’. We stimuleren het melden van afwijkingen en incidenten maar ook het doen van verbetervoorstellen. We reflecteren kritisch op wat we doen en stellen feedback van patiënten en ketenpartners op prijs.

Patiënttevredenheidsonderzoek

De beste zorg voor onze patiënten. Dát is waar het voor ons elke dag om draait. De ontwikkelingen gaan snel en nieuwe innovaties volgen we op de voet. We staan dag en nacht voor onze patiënten klaar. Bij RAV IJsselland houden we onszelf graag de spiegel voor. We zijn een lerende organisatie en ervaringen van onze patiënten zijn voor ons van onmisbare waarde.

Lees meer