Brede ambulancezorg: op elke situatie voorbereid

RAV IJsselland is op iedere situatie voorbereid. Onze getrainde en betrokken medewerkers staan klaar voor ambulancediensten in de ruimste zin van het woord en staan garant voor de beste kwaliteit: optimaal maatwerk. Van spoedeisende medische hulp met onze Rapid Responder tot gespecialiseerd patiëntenvervoer per zorgambulance. En natuurlijk de reguliere ambulancehulpverlening bij ongevallen en andere hulpeisende situaties. Daarnaast verzorgen wij tijdens de avond-, nacht- en weekenduren het (spoed)vervoer van de huisartsen in de regio.

Zorgambulance

De Zorgambulance is inzetbaar voor laag complexe, planbare ambulancezorg. Dat gebeurt vooral tijdens daguren. Bij deze dienstverlening staat het comfort voor de patiënt centraal. Speciaal hiervoor aangestelde en getrainde professionals verlenen deze vorm van zorg. Tevens is de inrichting van ambulance erop afgestemd.

Rapid Responder

De Rapid Responder is een ambulanceverpleegkundige die solo op pad gaat voor spoedeisende medische hulpverlening  of ter assistentie van een collega ambulance. De Rapid Responder beschikt over een speciaal ingericht voertuig. Als de patiënt vervoerd moet worden, wordt alsnog een ambulance opgeroepen.

Huisartsenvervoer

Tijdens de avond-, nacht- en weekenduren verzorgen wij het (spoed)vervoer van huisartsen in de regio. Onze speciaal hiervoor opgeleide visiteteamassistenten rijden de huisarts naar het juiste adres en assisteren als het nodig is ook bij medische handelingen. De visiteteamassistent heeft de kennis en kunde om op locatie bijvoorbeeld een hartfilmpje te maken, bloedsuiker te prikken, infusen en injecties klaar te maken, et cetera.

Meldkamer

Alle ambulancezorg begint bij de meldkamer. De verpleegkundig centralisten coördineren alle hulpvragen, zetten het juiste zorgproces in gang en houden de vinger aan de pols voor soepele voortgang. De centralisten van RAV IJsselland werken in de Meldkamer Oost Nederland (MON) in Apeldoorn, een gedeelde locatie met politie en brandweer.

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg

RAV IJsselland kent een aantal ambulanceverpleegkundigen dat is opgeleid tot Verpleegkundig Specialist Acute Zorg. Zij hebben de masteropleiding 'Master of advanced nursing practice' gevolgd. Een Verpleegkundig Specialist bevindt zich qua bevoegdheden tussen een verpleegkundige en een arts. Deze verpleegkundigen werken bij RAV IJsselland en tijdens weekenddiensten bij de huisartsenposten.