Wat is de Zorgatlas?

In de zorgatlas legt RAV IJsselland verantwoording af over de prestaties. Hoe vaak wordt een ambulance ingezet, hoe lang doet de ambulance er gemiddeld over om bij de patiënt te komen? Naar welke ziekenhuizen worden patiënten gebracht?
Alle overzichten en aantallen gaan over het jaar voorgaand aan de meetdatum. Dus altijd over de afgelopen 365 dagen. Maandelijks worden de getallen aangepast.

Een uitleg over de verschillende urgentiecoderingen:

A1 ritten: Een A1 rit is een inzet waarbij de ambulance met zwaailicht en sirene, binnen 15 minuten ter plaatse moet proberen te zijn, nadat de melding op de meldkamer ambulancezorg is opgenomen. RAV IJsselland wil bij elke spoedmelding zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Niet alle patiënten / slachtoffers waar we met spoed naartoe gaan hoeven vervoerd te worden naar het ziekenhuis. Soms is ter plaatse behandeling voldoende, worden adviezen gegeven en meestal wordt de huisarts ingelicht door de ambulanceverpleegkundige.

A2 ritten: Een A2 rit is een inzet waarbij de ambulance zonder zwaailicht of sirene rijdt. De ambulancebemanning moet proberen binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.

B1 ritten: B1 ritten zijn planbare ritten van patiënten die voor onderzoek of behandeling naar en van de ziekenhuizen gebracht moeten worden. Bij de B1 ritten bestaat de mogelijkheid dat de patiënt onderweg een medische behandeling krijgt.

B2 ritten: Een B2 rit is een planbare rit, waarbij de patiënt geen medische behandeling nodig heeft. De B2 ritten worden zoveel mogelijk door de Zorgambulance uitgevoerd.